2018r.

2018r.

Zarządzenie Nr 120.45.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 grudnia 2018r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta [...]

Zarządzenie Nr 120.44.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 19 grudnia 2018r.

zmieniające Zarządzenie Nr 0152/17/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 120.43.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 19 grudnia 2018r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 120.42.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie na wybór wspólnika i inwestora finansowego do spółki celowej w celu realizacji Rządowego Programu Mieszkanie plus [...]

Zarządzenie Nr 120.41.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 grudnia 2018r.

w sprawie zapewnienia obsługi organizacyjno-technicznej zebrań w jednostkach pomocniczych Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 120.40.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 grudnia 2018r.

w sprawie powołania zespołu weryfikującego wnioski sołectw dotyczące przedsięwzięć z funduszu sołeckiego [...]

Zarządzenie Nr 120.39.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 4 grudnia 2018r.

w sprawie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 120.38.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 4 grudnia 2018r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy za odpracowaniem [...]

Zarządzenie Nr 120.37.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 listopada 2018r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Referatu Finansowo-Budżetowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 120.36.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 22 listopada 2018r.

w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 120.35.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 13 listopada 2018r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Aplikanta Straży Miejskiej [...]

Zarządzenie Nr 120.34.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 6 listopada 2018r.

w sprawie zapewnienia obsługi organizacyjno-technicznej zebrań w jednostkach pomocniczych Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 120.32.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 11 października 2018r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Finansowo-Budżetowym [...]

Zarządzenie Nr 120.31.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 10 października 2018r.

zmieniające zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 120.30.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 września 2018r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2018 roku (inwentaryzacja pełna) oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia [...]

Zarządzenie Nr 120.29.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 21 września 2018r.

w sprawie powołania przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej [...]

Zarządzenie Nr 120.28.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 21 września 2018r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Katarzyny Kobyłeckiej [...]

Zarządzenie Nr 120.26.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 września 2018r.

w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia obiektu i pomieszczeń Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy"Zarządzenie zostało zmienione Zarządzeniem nr 0050.250.2022 z dnia 27 grudnia 2022 r. [...]

Zarządzenie Nr 120.24.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 11 września 2018 r.

w sprawie wskazania pełnomocnika d/s obsługi informatycznej Miejskiej Komisji Wyborczej w Mroczy, w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. [...]

Zarządzenie Nr 120.22.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 22 sierpnia 2018r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska [...]

Zarządzenie Nr 120.21.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 22 sierpnia 2018r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Finansowo-Budżetowym [...]

Zarządzenie Nr 120.20.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 sierpnia 2018r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Lidii Kowalskiej [...]

Zarządzenie Nr 120.18.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 4 sierpnia 2018 r.

w sprawie techniczno – administracyjnej obsługi zadań wyborczych na terenie Gminy Mrocza w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, [...]

Zarządzenie Nr 120.17.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 14 sierpnia 2018r.

zmieniające zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 120.16.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 10 sierpnia 2018r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze [...]

Zarządzenie Nr 120.15.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 26 lipca 2018 r.

zmieniające Zarządzenie  Nr 120.24.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zasad ewidencji księgowej w zakresie podatku VAT w jednostce budżetowej - Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy i organie Gminy [...]

Zarządzenie Nr 120.14.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 26 lipca 2018r.

zmieniające zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 120.13.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 26 lipca 2018r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w sołectwie Ostrowo [...]

Zarządzenie Nr 120.11.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 7 czerwca 2018r.

w sprawie powierzenia prowadzenia spraw gminy oraz udzielenia upoważnień Panu Zygmuntowi Gliszczyńskiemu - Sekretarzowi Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 120.10.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 maja 2018r.

w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowychZałącznik nie podlega publikacjiZarządzenie utraciło moc dnia 8.06.2021 r. [...]

Zarządzenie Nr 120.9.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 11 maja 2018r.

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 120.8.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 kwietnia 2018r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pana Waldemara Chudzik [...]

Zarządzenie Nr 120.7.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 11 kwietnia 2018r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 120.5.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 5 marca 2018 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 120.2.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie planu  postępowań  o  udzielenie  zamówień  publicznych  przewidzianych  do przeprowadzenia w 2018 [...]

Zarządzenie Nr 120.3.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 24 stycznia 2018r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru  na wolne stanowiska urzędnicze Podinspektorów w Referacie Finansowo - Budżetowym [...]

Zarządzenie Nr 120.2A.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 17 stycznia 2018 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Finansowo- Budżetowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i [...]

Zarządzenie Nr 120.2.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 18 stycznia 2018 r.

w sprawie planu  postępowań  o  udzielenie  zamówień  publicznych  przewidzianych  do przeprowadzenia w 2018 roku przez Gminę Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 120.1.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 17 stycznia 2018r.

w sprawie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy [...]

metryczka