2017r.

2017r.

Zarządzenie Nr 120.24.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie zasad ewidencji księgowej w zakresie podatku VAT w jednostce budżetowej - Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy i organie Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 120.20.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 18 grudnia 2017r.

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2018 roku dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy za święto przypadające w dniu 6 stycznia 2018r. [...]

Zarządzenie Nr 120.18A.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 13 grudnia 2017 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 0152/17/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 120.19.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 13 grudnia 2017r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Anny Chmiel [...]

Zarządzenie Nr 120.18.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 21 listopada 2017r.

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i Zespołów spisowych do przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 120.17.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 23 października 2017r.

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2017 roku dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy za święto przypadające w dniu 11 listopada 2017r. [...]

Zarządzenie Nr 120.16.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 9 października 2017r.

w sprawie powołania zespołu weryfikującego wnioski sołectw dotyczące przedsięwzięć z funduszu sołeckiego [...]

Zarządzenie Nr 120.14.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 21 września 2017r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Małgorzaty Mikołajczak [...]

Zarządzenie Nr 120.13.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 21 sierpnia 2017r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Referatu Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska [...]

Zarządzenie Nr 120.12.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 24 lipca 2017 roku

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. gospodarki gruntami [...]

Zarządzenie Nr 120.11.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 7 czerwca 2017r.

w sprawie zapewnienia obsługi organizacyjno-technicznej zebrań w jednostkach pomocniczych Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 120.10.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 26 maja 2017 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 120.3.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie planu postępowań o  udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2017 roku przez Gminę Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 120.8.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 18 kwietnia 2017r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Finansowo-Budżetowym [...]

Zarządzenie Nr 120.7.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 marca 2017r.

zmieniające zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 120.5.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 15 marca 2017r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w sołectwie Krukówko [...]

Zarządzenie Nr 120.4.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 lutego 2017r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Finansowo-Budżetowym [...]

Zarządzenie Nr 120.3.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 19 stycznia 2017 r.

w sprawie planu  postępowań  o  udzielenie  zamówień  publicznych  przewidzianych  do przeprowadzenia w 2017 roku przez Gminę Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 120.2.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 13 stycznia 2017 r.

w sprawie zasad ewidencji księgowej w zakresie podatku VAT w jednostce budżetowej - Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy i organie Gminie Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 9 stycznia 2017r.

w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy [...]

metryczka