2006r.

2006r.

Zarządzenie Nr 19/2006

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska zawarte w ogłoszeniu o naborze nr 2, nr 3 z dnia 5 grudnia 2006r. oraz trybu pracy komisji [...]

Zarządzenie Nr 18/2006

w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia [...]

Zarządzenie Nr 17/2006

w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do likwidacji środków trwałych i środków trwałych w użytkowaniu [...]

Zarządzenie Nr 16/2006

w sprawie powołania zespołu d/s administracyjno - technicznych miejskiej i obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006r. [...]

Zarządzenie Nr 15/2006

w sparawie wprowadzanie procedury corocznego przeglądu i stałego monitoringu funkcjonowania Kodeksu Etycznego Pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 14/2006

w sprawie opracowania regulaminu organizacyjnego na czas wojny dla Urzedu Miasta i Gminy oraz Jednostek Organizacyjnych Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 13/2006

w srawie procedur pozyskania funduszy strukturalnych w Gminie Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 12/2006

w sprawie przekazania środka trwałego [...]

Zarządzenie Nr 11/2006

w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego [...]

Zarządzenie Nr 10/2006

w sprawie windykacji należności [...]

Zarządzenie Nr 9/2006

w srawie wprowdzenia systemu monitoringu funkcjonowania Katalogu Usług w Urzędzie Miasta i Gminy w mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 8/2006

zmieniające Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza w sprawie powołania koordynatora wieloletniego programu promocji zdrowia w Gminie Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 7/2006

zmieniające Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza w sprawie wyznaczenia Administraora Bezpieczeństwa Informacji oraz osoby upoważnionej do zastepowania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 6/2006

zmieniające Zarządzenie Nr 10/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 5/2006

w sprawie regulaminu pożyczek na cele mieszkaniowe. [...]

Zarządzenie Nr 4/2006

w sprawie powołania komisji weryfikującej wnioski dotyczących założenia lamp oświetleniowych w Mieście i Gminie Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 3/2006

w sprawie regulaminu pożyczek na cele mieszkaniowe. [...]

Zarządzenie Nr 2/2006

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko informatyka w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza oraz trybu pracy komisji. [...]

Zarządzenie Nr 1/2006

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pranie przydzielonych sortów mundurowych Strażnikom Straży Miejskiej w Mroczy. [...]

metryczka