Zgłoszenie zamiaru wniesienia jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Zgłoszenie zamiaru wniesienia jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Wniosek o udzielenie bonifikaty 99% od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

KARTA INFORMACYJNA URZĄD MIASTA I GMINY W MROCZY Pl. 1 Maja 20BIURO OBSŁUGI KLIENTA tel. (0-52) 3867410 fax. (0-52) 3856241Referat Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony ŚrodowiskaI. WYMAGANE DOKUMENTY:   1. Wniosek o [...]

Zgłoszenie zamiaru wniesienia jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Zgłoszenie zamiaru wniesienia jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własnościKARTA INFORMACYJNAURZĄD MIASTA I GMINY W MROCZYul. Pl. 1 Maja 20BIURO OBSŁUGI KLIENTAtel. (0-52) 3867410 fax. (0-52) [...]

metryczka