Zezwolenie na uprawę maku na terenie Gminy Mrocza

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W MROCZY
ul. Pl. 1 Maja 20
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
tel. 52 38 67 410 fax. 52 38 56 241

I. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek o wydanie zezwolenia.

II. OPŁATY
Opłata skarbowa:
- Za wydaie zezwolenia na uprawę maku - 30,00 zł.

III. TERMIN ODPOWIEDZI
- Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska - parter, pokój nr 109.

V. TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie od decyzji Burmistrza do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

VI. UWAGI
Opłaty dokonuje się w Banku Spółdzielczym Koronowo O/Mrocza na konto Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy, nr konta 03 8144 0005 2004 0040 0114 0003.

VII. ZAŁACZNIKI
- Wniosek o wydanie zezwolenia. pobierz (21kB) pdf

VIII. PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr. 46 poz. 543 z póź. zm.)

metryczka


Wytworzył: Sebastian Mazur (10 września 2005)
Opublikował: Sebastian Mazur (10 września 2005, 17:01:52)

Ostatnia zmiana: Andrzej Śledzik (31 lipca 2012, 11:17:18)
Zmieniono: Zmiana treści.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5332