Wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W MROCZY
ul. Pl. 1 Maja 20
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
tel. 52 38 67 410 fax. 52 38 56 241

I. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości.
2. Postanowienie o opinii zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. 5 egzemplarzy projektu podziału nieruchomości.

II. OPŁATY
- Brak opłat.

III. TERMIN ODPOWIEDZI
- 14 dni – informacja o przyjęciu wniosku do realizacji.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska - parter, pokój nr 109.

V. TRYB ODWOŁAWCZY
W terminie 14 dni do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy.

VI. UWAGI
- Brak.

VII. ZAŁACZNIKI
- Wniosek o wydanie decyzji. pobierz druk (22kB) pdf

VIII. PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchom.(Dz.U. z 2000 r. Nr. 46 poz. 543 z póź. zm);  ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępow. Administrac. (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z póź. zm.) oraz Rozp. Rady Mini. z dnia 17 lutego 1988 r. w sprawie trybu dokonywania podziału nieruchomości i rodzaju dokumentów wymaganych w tym postępowaniu (Dz.U. Nr 25 poz. 130 z póź. zm.)

metryczka


Wytworzył: Sebastian Mazur (10 września 2005)
Opublikował: Sebastian Mazur (10 września 2005, 16:52:37)

Ostatnia zmiana: Andrzej Śledzik (31 lipca 2012, 11:16:10)
Zmieniono: Zmiana treści.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6317