Zajęcie pasa drogowego

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W MROCZY
ul. Pl. 1 Maja 20
BIURO OBSŁUGI KLIENTÓW
tel. 52 38 67 410 fax. 52 38 56 241

I. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek o wydanie decyzji
2. Projekt oznakowań i zabezpieczeń miejsca prowadzenia robót

II. OPŁATY
-

III. TERMIN ODPOWIEDZI
- Do 14 dni

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

V. TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie od decyzji Burmistrza do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

VI. UWAGI
Opłata za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych wg Uchwały Nr XVIII/5/205/04 z dnia 23 kwietnia 2004 r. – załącznik pod kartą

VII. ZAŁACZNIKI
- Wniosek o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego.

VIII. PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r  Nr 21 poz. 383  z póź. zm.) oraz Uchwały Nr XVIII/2/205/04 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drog. dróg publicz. (Dz.U. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 2 lipca 2004 r. Nr 76 poz. 1288).

metryczka


Wytworzył: Sebastian Mazur (10 września 2005)
Opublikował: Sebastian Mazur (10 września 2005, 16:13:09)

Ostatnia zmiana: Andrzej Śledzik (31 lipca 2012, 11:13:38)
Zmieniono: Zmiana treści.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5228