Uzgodnienie projektu budowy przyłącza oraz projektu wykonania zjazdu z drogi gminnej

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W MROCZY
ul. Pl. 1 Maja 20
BIURO OBSŁUGI KLIENTÓW
tel. 52 38 67 410 fax. 52 38 56 241

I. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek o uzgodnienie projektu budowy przyłącza oraz projektu wykonania zjazdu z drogi gminnej
2. Załączniki do wniosku:
- 2 egz. Projektu zagospodarowania działki wykonanego na aktualnym podkładzie geodezyjnym w skali 1 : 500 lub 1 : 100

II. OPŁATY
-

III. TERMIN ODPOWIEDZI
- Bez zbędnej zwłoki. Forma załatwienia sprawy – postanowienie.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
- Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

V. TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje.

VI. UWAGI
Wniosek dotyczy: uzgodnienia projektu budowy (rozbiórki) przyłącza elektroenergetycznego, wodociągowego, kanalizacyjnego, telekomunikacyjnego, gazowego w pasie drogi gminnej, a także uzgodnienia projektu wykonania, przebudowy, rozbiórki zjazdu z drogi gminnej do zabudowań i pól uprawnych.
Informacji w sprawie udziela Kierownik Referatu oraz inspektor d/s ochrony środowiska.

VII. ZAŁĄCZNIKI
- Wniosek o uzgodnienie projektu przyłącza oraz projektu wykonania zjazdu z drogi gminnej.

VIII. PODSTAWA PRAWNA
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z póź. zm.).

metryczka


Wytworzył: Sebastian Mazur (22 października 2005)
Opublikował: Sebastian Mazur (22 października 2005, 09:57:53)

Ostatnia zmiana: Andrzej Śledzik (31 lipca 2012, 11:18:05)
Zmieniono: Zmiana treści.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5732