Najem lub dzierżawa mienia komunalnego

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W MROCZY
ul. Pl. 1 Maja 20
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
tel. 52 38 67 410 fax. 52 38 56 241

I. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek o najem lub dzierżawę.

II. OPŁATY
1. Wniosek zwolniony jest z opłaty skarbowej.
2. Opłata za najem lub dzierżawę wg obowiązujących stawek czynszu.

III. TERMIN ODPOWIEDZI
- 7 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska - parter, pokój nr 109.

V. TRYB ODWOŁAWCZY
--------------------------

VI. UWAGI
Brak

VII. ZAŁĄCZNIKI
- Wniosek o najem lub dzierżawę. pobierz druk (21kB) pdf

VIII. PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr. 46 poz. 543 z póź. zm.); ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z póź. zm.) oraz ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z póź. zm.)

metryczka


Wytworzył: Sebastian Mazur (10 września 2005)
Opublikował: Sebastian Mazur (10 września 2005, 16:48:08)

Ostatnia zmiana: Andrzej Śledzik (31 lipca 2012, 11:15:25)
Zmieniono: Zmiana treści.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4959