2023

2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2023

2023

Zarządzenie Nr 021.9.2023 z dnia 27.11.2023 r.

Zarządzenie Nr 021.9.2023 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 27.11.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego [...]

Zarządzenie Nr 021.8.2023 z dnia 14.09.2023 r.

Zarządzenie Nr 021.8.2023 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 14.09.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego [...]

Zarządzenie Nr 021.7.2023 z dnia 21.08.2023 r.

Zarządzenie Nr 021.7.2023 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 21.08.2023 r. w sprawie wprowadzenia Rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 021.6.2023 z dnia 21.08.2023 r.

Zarządzenie Nr 021.6.2023 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 21.08.2023 r. w sprawie Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 021.5.2023 z dnia 17.07.2023 r.

Zarządzenie Nr 021.5.2023 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty z dnia 17.07.2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 021.4.2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Zarządzenie Nr 021.4.2023 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 28 kwietnia 2023 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia zasad dofinansowania przez pracodawcę zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom [...]

Zarządzenie Nr 021.3.2023 z dnia 6 marca 2023 r.

Zarządzenie Nr 021.3.2023 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie udzielenia dodatkowych dni wolnych od pracy dla pracowników Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.2.2023 z dnia 16 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr 021.2.2023 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia [...]

Zarządzenie Nr 021.1.2023 z dnia 12 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr 021.1.2023 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz Instrukcji organizacji i zakresu działania [...]

metryczka