2023

2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2023

2023

Zarządzenie Nr 021.3.2023 z dnia 6 marca 2023 r.

Zarządzenie Nr 021.3.2023 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie udzielenia dodatkowych dni wolnych od pracy dla pracowników Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.2.2023 z dnia 16 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr 021.2.2023 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia [...]

Zarządzenie Nr 021.1.2023 z dnia 12 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr 021.1.2023 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz Instrukcji organizacji i zakresu działania [...]

metryczka