Strona powitalnaSzanowni Państwo!

Art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2014r.,poz. 782 z późn. zm.) nakładają na naszą jednostkę obowiązek tworzenia urzędowego publikatora teleinformatycznego – Biuletynu Informacji Publicznej w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 w/w ustawy informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.

Zasady udostępniania informacji publicznej określone zostały w zakładce " Sprawy do załatwienia" -podzakładka "Udostępnienie informacji publicznej". 

metryczka


Wytworzył: Hanna Polewczyńska (29 stycznia 2015)
Opublikował: Katarzyna (29 stycznia 2015, 13:06:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 15590