2021

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

2021

Zarządzenie Nr 021.34.2021 z dnia 29.12.2021r.

zmieniające Zarządzenie Nr 021.31.2021 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 021.33.2021 z dnia 22.12.2021r.

Zarządzenie Nr 021.33.2021 Dyrektora Gminnego  Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 22.12.2021 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania oraz wartości niematerialnych i prawnych w Gminnym [...]

Zarządzenie Nr 021.32.2021 z dnia 22.12.2021r.

Zarządzenie Nr 021.32.2021 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 22.12.2021r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w Przedszkolu Miejskim w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 021.31.2021 z dnia 22.12.2021r.

Zarządzenie Nr 021.31.2021 Dyrektora Gminnego  Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 22.12.2021 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 021.29.2021 z dnia 16.12.2021r.

Zarządzenie Nr 021.29.2021 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 16.12.2021 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu. [...]

Zarządzenie Nr 021.28.2021 z dnia 16.12.2021r.

Zarządzenie Nr 021.28.2021 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 16.12.2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 021.05.2020 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 16 lutego 2020r. w sprawie ustalenia [...]

Zarządzenie Nr 021.30.2021 z dnia 16.12.2021r.

Zarządzenie Nr 021.30.2021 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 16.12.2021 r. w sprawie wprowadzenia Procedury zarządzania incydentami cyberbezpieczeństwa. [...]

Zarządzenie Nr 021.27.2021 z dnia 25.11.2021r.

Zarządzenie Nr 021.27.2021 Dyrektora Gminnego  Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia [...]

Zarządzenie Nr 021.26.2021 z dnia 25.11.2021r.

Zarządzenie Nr 021.26.2021 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 25.11.2021r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy dla pracowników Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 021.25.2021 z dnia 05.07.2021r.

Zarządzenie Nr 021.25.2021 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 05.07.2021r. w sprawie sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę. [...]

Zarządzenie Nr 021.24.2021 z dnia 5.07.2021r.

Zarządzenie Nr 021.24.2021 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 5.07.2021r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 021.23.1.2021 z dnia 28.06.2021r.

Zarządzenie Nr 021.23.1.2021 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 28.06.2021 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 021.23.2021 z dnia 07.06.2021r.

Zarządzenie Nr 021.23.2021 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 07.06.2021r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego [...]

Zarządzenie Nr 021.22.2021 z dnia 07.06.2021r.

Zarządzenie Nr 021.22.2021 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 07.06.2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Komisji Przetargowej w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 021.21.2021 z dnia 7.06.2021

Zarządzenie Nr 021.21.2021 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 07.06.2021r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników rzeczowych majątku ruchomego w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 021.20.2021 z dnia 7.06.2021r.

Zarządzenie Nr 021.20.2021 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 07.06.2021r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyprowadzenia czasowych ograniczeń polegających na wykonywaniu zadań niezbędnych do zapewnienia [...]

Zarządzenie Nr 021.19.2021 z dnia 10.05.2021r.

Zarządzenie Nr 021.19.2021 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 10.05.2021r. w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń polegających na wykonywaniu zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom w Gminnym [...]

Zarządzenie Nr 021.18.2021 z dnia 04.05.2021r.

Zarządzenie Nr 021.18.2021 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 04.05.2021r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń polegających na wykonywaniu zadań niezbędnych do zapewnienia [...]

Zarządzenie Nr 021.17.2021 z dnia 27.04.2021r.

Zarządzenie Nr 021.17.2021 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 27.04.2021r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy dla pracowników Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 021.16.2021 z dnia 26.04.2021r.

Zarządzenie Nr 021.16.2021 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 26.04.2021r. zmieniające Zarządzenie Nr 021.05.2020 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 16 lutego 2020r. w sprawie ustalenia [...]

Zarządzenie Nr 021.15.2021 z dnia 26.04.2021r.

Zarządzenie Nr 021.15.2021 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 26.04.2021r. zmieniające Zarządzenie Nr 021.04.2020 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 16 lutego 2020r. w sprawie ustalenia [...]

Zarządzenie Nr 021.14.2021 z dnia 26.04.2021r.

Zarządzenie Nr 021.14.2021 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 26.04.2021r. zmieniające Zarządzenie Nr 021.03.2020 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 16 lutego 2020r. w sprawie ustalenia [...]

Zarządzenie Nr 021.13.2021 z dnia 26.04.2021r.

Zarządzenie Nr 021.13.2021 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 26.04.2021r. zmieniające Zarządzenie Nr 021.02.2020 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 16 lutego 2020r. w sprawie ustalenia zasad [...]

Zarządzenie Nr 021.12.2021 z dnia 26.04.2021r.

Zarządzenie Nr 021.12.2021 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 26.04.2021r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyprowadzenia czasowych ograniczeń polegających na wykonywaniu zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy [...]

Zarządzenie Nr 021.11.2021 z dnia 22.04.2021r.

Zarządzenie Nr 021.11.2021 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 22.04.2021r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 021.10.2021 z dnia 22.04.2021

Zarządzenie Nr 021.10.2021 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 22.04.2021r. w sprawie zmiany Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 021.09.2021 z dnia 19.04.2021r.

Zarządzenie Nr 021.09.2021 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 19 kwietnia 2021r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń polegających na wykonywaniu zadań niezbędnych do zapewnienia [...]

Zarządzenie Nr 021.08.2021 z dnia 09.04.2021r.

Zarządzenie Nr 021.08.2021 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia  9 kwietnia 2021r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń polegających na wykonywaniu zadań niezbędnych do zapewnienia [...]

Zarządzenie Nr 021.07.2021 z dnia 02.04.2021r.

Zarządzenie Nr 021.07.2021 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 2 kwietnia 2021r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 021.06.2021 z dnia 01.04.2021r.

Zarządzenie Nr 021.06.2021 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 1 kwietnia 2021r. w sprawie Regulaminu wybory Przedstawiciela Pracowników na potrzeby współdziałania z Pracodawcą w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w [...]

Zarządzenie Nr 021.05.2021 z dnia 25.03.2021r.

Zarządzenie Nr 021.05.2021 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia  25 marca 2021r. w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń polegających na wykonywaniu zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom w Gminnym [...]

Zarządzenie Nr 021.04.2021 z dnia 25.03.2021r.

Zarządzenie Nr 021.04.2021 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 25.03.2021r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 021.03.2021 z dnia 25.03.2021r.

Zarządzenie Nr 021.03.2021 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 25.03.2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 021.02.2021 z dnia 18.03.2021r.

Zarządzenie Nr 021.02.2021 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 18.03.2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 021.01.2021 z dnia 04.01.2021r.

Zarządzenie Nr 021.01.2021 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 04.01.2021r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł dla Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty [...]

metryczka