2015

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

2015

Zarządzenie Nr 021.09.2015 z dnia 16.12.2015r.

Zarządzenie Nr 021.09.2015 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 16.12.2015r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania oraz wartości niematerialnych i prawnych w Gminnym Zespole [...]

Zarządzenie Nr 021.08.2015 dnia 05.10.2015r.

Zarządzenie Nr 021.08.2015 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczyz dnia 05.10.2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 021.13.2014 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia [...]

Zarządzenie Nr 021.07.2015 dnia 25.09.2015r.

Zarządzenie Nr 021.07.2015 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczyz dnia 25.09.2015r. w sprawie zmiany i opracowania tekstu jednolitego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w [...]

Zarządzenie Nr 021.06.2015 dnia 24.08.2015r.

Zarządzenie Nr 021.06.2015 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczyz dnia 24.08.2015r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego [...]

Zarządzenie Nr 021.05.2015 dnia 09.07.2015r.

Zarządzenie Nr 021.05.2015 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczyz dnia 09.07.2015r. w sprawie wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 021.04.2015 z dnia 22.06.2015 r.

Zarządzenie Nr 021.04.2015 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 22.06.2015r. zmieniające Zarządzenie Nr 021.14.2014 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia zasad [...]

Zarządzenie Nr 021.03.2015 z dnia 16.06.2015 r.

Zarządzenie Nr 021.03.2015 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczyz dnia 16.06.2015r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia [...]

Zarządzenie Nr 021.02.2015

Zarządzenie Nr 021.02.2015 z dnia 14.05.2015r.Zarządzenie Nr 021.02.2015 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 14.05.2015r. w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnością [...]

Zarządzenie Nr 021.01.2015 z dnia 18.03.2015r.

Zarządzenie Nr 021.01.2015 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 18.03.2015r. w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Mroczy.  [...]

metryczka