2016

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

2016

Zarządzenie nr 021.09.2016 z dnia 27.12.2016r.

Zarządzenie Nr 021.09.2016 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczyz dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania  oraz wartości niematerialnych i [...]

Zarządzenie Nr 021.08.2016 z dnia 19.12.2016r.

Zarządzenie nr 021.08.2016 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości [...]

Zarządzenie Nr 021.7.2016 z dnia 15.12.2016r.

Zarządzenie Nr 021.7.2016 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczyz dnia 15.12.2016r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia [...]

Zarządzenie Nr 021.6.2016 z dnia 28.11.2016r.

Zarządzenie Nr 021.6.2016 z dnia 28.11.2016r. Zarządzenie Nr 021.6.2016 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 28.11.2016r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej [...]

Zarządzenie Nr 021.05.2016 z dnia 04.10.2016 r.

Zarządzenie Nr 021.05.2016 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczyz dnia 04.10.2016r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia [...]

Zarządzenie Nr 021.4.2016 z dnia 15.09.2016 r.

Niniejsze Zarządzenie nr 021.4.2016 z dnia 15.09.2016r. z dniem 01.01.2018r. zostaje uchylone Zarządzeniem nr 021.8.2017 z dnia 11.12.2017r. [...]

Zarządzenie Nr 021.3.2016 z dnia 26.07.2016 r.

Zarządzenie Nr 021.3.2016 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 26.07.2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w [...]

Zarządzenie Nr 021.2.2016 z dnia 05.07.2016 r.

Zarządzenie Nr 021.2.2016 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 05.07.2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego [...]

Zarządzenie Nr 021.1.2016 z dnia 11 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Nr 021.1.2016 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad dofinansowania przez pracodawcę zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom wykonującym pracę na [...]

metryczka