2014

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

2014

Zarządzenie nr 021.14.2014 z dnia 31.12.2014r.

Zarządzenie Nr 021.14.2014 z dnia 31.12.2014r. Zarządzenie Nr 021.14.2014 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 31.12.2014r. w sprawie ustalenia zasad ( polityki) rachunkowości w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w [...]

Zarządzenie nr 021.13.2014 z dnia 31.12.2014r.

Zarządzenie Nr 021.13.2014 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 31.12.2014r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy dla pracowników Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy.  [...]

Zarządzenie nr 021.12.2014 z dnia 18.12.2014r.

Zarządzenie Nr 021.12.2014 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 18.12.2014r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 8/2008 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie powołania [...]

Zarządzenie nr 021.11.2014 z dnia 20.11.2014r.

Zarządzenie Nr 021.11.2014 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 20.11.2014r. w sprawie zmian w Regulaminie udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w [...]

Zarządzenie nr 021.10.2014 z dnia 20.11.2014r.

Zarządzenie Nr 021.10.2014 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 20.11.2014r. w sprawie wyznaczenia Redaktora Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy.  [...]

Zarządzenie nr 021.09.2014 z dnia 20.11.2014r.

Zarządzenie Nr 021.09.2014 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 20.11.2014r. w sprawie zasad funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy.  [...]

Zarządzenie nr 021.08.2014 z dnia 24.09.2014r.

Zarządzenie Nr 021.08.2014 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 24.09.2014r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Mroczy.  [...]

Zarządzenie nr 021.07.2014 z dnia 24.09.2014r.

Zarządzenie Nr 021.07.2014 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 24.09.2014r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Mroczy.  [...]

Zarządzenie nr 021.06.2014 z dnia 01.09.2014r.

Zarządzenie Nr 021.06.2014 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 01.09.2014r. w sprawie Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych.  [...]

Zarządzenie nr 021.05.2014 z dnia 25.08.2014r.

Zarządzenie Nr 021.05.2014 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 25.08.2014r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego [...]

Zarządzenie nr 021.04.2014 z dnia 17.06.2014r.

Zarządzenie Nr 021.04.2014 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 17.06.2014r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego [...]

Zarządzenie nr 021.03.2014 z dnia 17.04.2014r.

Zarządzenie Nr 021.03.2014 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 17.04.2014r. w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Mroczy.  [...]

Zarządzenie nr 021.02.2014 z dnia 16.04.2014r.

Zarządzenie Nr 021.02.2014 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 16.04.2014r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Gminnym [...]

Zarządzenie nr 021.01.2014 z dnia 04.02.2014r.

Zarządzenie Nr 021.01.2014 z dnia 04.02.2014r. w sprawie wyznaczenia pracownika Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy do udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji [...]

metryczka