2013

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

2013

Zarządzenie nr 0161/06/2013 z dnia 31.12.2013r.

Zarządzenie Nr 0161/06/2013 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 31.12.2013r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy dla pracowników Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy.  [...]

Zarządzenie nr 0161/05/2013 z dnia 30.12.2013r.

Zarządzenie nr 0161/05/2013 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 30.12.2013r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy.  [...]

Zarządzenie Nr 0161/04/2013 z dnia 17.12.2013r.

Zarządzenie Nr 0161/04/2013 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 17.12.2013r. w sprawie wprowadzenia do realizacji instrukcji kancelaryjnej, instrukcji archiwalnej oraz jednolitego wykazu akt.  [...]

Zarządzenie nr 0161/03/2013 z dnia 13.12.2013r.

Zarządzenie Nr 0161/03/2013 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 13.12.2013r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania oraz wartości niematerialnych i prawnych [...]

Zarządzenie nr 0161/02/2013 z dnia 11.09.2013r.

Zarządzenie Nr 0161/02/2013 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 11.09.2013r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego [...]

Zarządzenie nr 0161/01/2013 z dnia 17.05.2013r.

Zarządzenie Nr 0161/01/2013 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 17.05.2013r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego [...]

metryczka