2018

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

2018

Zarządzenie Nr 021.14.2018 z dnia 20.12.2018r.

Zarządzenie Nr 021.14.2018 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 20.12.2018r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy, Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w [...]

Zarządzenie Nr 021.13.2018 z dnia 20.12.2018r.

Zarządzenie Nr 021.13.2018 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 20.12.2018r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 021.12.2018 z dnia 03.12.2018r.

Zarządzenie Nr 021.12.2018 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 03.12.2018r. w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych.  [...]

Zarządzenie Nr 021.11.2018 z dnia 16.11.2018r.

Zarządzenie Nr 021.11.2018 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 16.11.2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego [...]

Zarządzenie Nr 021.10.2018 z dnia 11.10.2018r.

Zarządzenie Nr 021.10.2018r. Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 11.10.2018r. zmieniające Zarządzenie Nr 021.08.2018 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 25 września 2018r. w sprawie [...]

Zarządzenie Nr 021.09.2018 z dnia 09.10.2018r.

Zarządzenie Nr 021.09.2018 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 09.10.2018r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Mroczy.  [...]

Zarządzenie Nr 021.08.2018 z dnia 25.09.2018r.

Zarządzenie Nr 021.08.2018r. Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 25.09.2018r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy, Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza [...]

Zarządzenie Nr 021.07.2018 z dnia 24.09.2018r.

Zarządzenie Nr 021.07.2018r. Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 24.09.2018r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników rzeczowych majątku ruchomego w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 021.06.2018 z dnia 02.07.2018

Zarządzenie Nr 021.06.2018r. Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 02.07.2018r. w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowychZałącznik nie podlega publikacji.  [...]

Zarządzenie Nr 021.05.2018 z dnia 24.05.2018r.

Zarządzenie Nr 021.05.2018 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 24.05.2018r. zmieniające zarządzenie Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników zatrudnionych w [...]

Zarządzenie Nr 021.04.2018 z dnia 24.05.2018r.

Zarządzenie Nr 021.04.2018 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 24.05.2018r.  w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego [...]

Zarządzenie Nr 021.03.2018 z dnia 21.03.2018

Zarządzenie Nr 021.03.2018 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 21 marca 2018r. zmieniające Zarządzenie Nr 021.02.2017 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia [...]

Zarządzenie Nr 021.02.2018 z dnia 19.03.2018r.

Zarządzenie nr 021.02.2018 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie zmian w Regulaminie udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 € w [...]

Zarządzenie Nr 021.01.2018 z dnia 02.01.2018r.

Zarządzenie Nr 021.01.2018 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 02.01.2018r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2018r. dla pracowników Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy za święto [...]

metryczka