2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Zarządzenie Nr 021.06.2015 dnia 24.08.2015r.

Zarządzenie Nr 021.06.2015 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy
z dnia 24.08.2015r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości  mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych  na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.907 z późn zm.) na zamówienie publiczne pod nazwą „ Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 75 000 litrów”. 


metryczka


Wytworzył: Hanna Polewczyńska (24 sierpnia 2015)
Opublikował: Katarzyna (30 września 2015, 08:34:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 728