Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W MROCZY
ul. Pl. 1 Maja 20
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
tel. 52 38 67 410 fax. 52 38 56 241

I. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek zawierający:
- oznaczenie przedsiębiorcy – jego siedzibę i adres,
- numer w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej.
2. Załączniki:
- rozkład jazdy uzgodniony na zasadach koordynacji określonych w przepisach prawa przewozowego, uwzględniający przystanki, czas odjazdów i przyjazdów oraz długość linii regularnej podaną w kilometrach i odległości między przystankami,
- mapę z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami
- zasady korzystania z obiektów dworcowych i przystanków ustalone z ich właścicielami lub zarządzającymi,
- taryfę i cennik z zasadami zmian stawek.

II. OPŁATY
- Za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych- zgodnie z §12 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2004 r. Nr 159 poz. 1664).

III. TERMIN ODPOWIEDZI
- Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
- Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej - II piętro, pokój nr 312.

V. TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

VI. UWAGI
- Opłatę skarbową uiszcza się na konto Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy, nr konta 03 8144 0005 2004 0040 0114 0003.

VII. ZAŁĄCZNIKI
Brak

VIII. PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. Nr 125 poz. 1371 z póź. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2004 r. Nr 82 poz. 759).

metryczka


Wytworzył: Sebastian Mazur (12 września 2005)
Opublikował: Sebastian Mazur (12 września 2005, 13:14:35)

Ostatnia zmiana: Andrzej Śledzik (31 lipca 2012, 11:26:02)
Zmieniono: Zmiana treści.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5975