Wydanie informacji z planu zagospodarowania przestrzennego

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W MROCZY
ul. Pl. 1 Maja 20
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
tel. 52 38 67 410 fax. 52 38 56 241

I. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek o wydanie informacji z planu zagospodarowania przestrzennego.
2. Kopia mapy ewidencyjnej (aktualna).

II. OPŁATY
Wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego:
1) od wypisu:
     a) do 5 stron – 30,00 zł,
     b) powyżej 5 stron – 50,00 zł,
2) od wyrysu:
     a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie   formatu A4 – 20,00 zł,
     b) nie więcej niż – 200,00 zł.

III. TERMIN ODPOWIEDZI
- Do 30 dni

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
- Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej - II piętro, pokój 312.

V. TRYB ODWOŁAWCZY
Brak

VI. UWAGI
- Opłatę skarbową uiszcza się na konto Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy,
nr konta 03 8144 0005 2004 0040 0114 0003.

VII. ZAŁĄCZNIKI
- Wniosek o wydanie informacji z planu zagospodarowania przestrzennego. Pobierz druk (53kB) pdf

VIII. PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póź. zm.) oraz Ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225 poz. 1635, część I,, pkt 51 załącznika do ustawy)

metryczka


Wytworzył: Sebastian Mazur (16 września 2005)
Opublikował: Sebastian Mazur (16 września 2005, 08:04:12)

Ostatnia zmiana: Andrzej Śledzik (31 lipca 2012, 11:22:33)
Zmieniono: Zmiana treści.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7248