Opracowanie planu miejscowego

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W MROCZY
ul. Pl. 1 Maja 20
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
tel. 52 38 67 410 fax. 52 38 56 241

I. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek o opracowanie planu miejscowego.
2. Załączniki wymienione we wniosku.

II. OPŁATY
- Brak.

III. TERMIN ODPOWIEDZI
- Około 1 roku od podjętej uchwały Rady Miejskiej w Mroczy w sprawie przystąpienia do opracowania planu miejscowego.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
- Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej - II piętro, pokój 312.

V. TRYB ODWOŁAWCZY
-
Uwagi do projektu planu składa się piśmiennie.

VI. UWAGI
- Uwagi nieuwzględnione przedstawia się Radzie Miejskiej w Mroczy przed przedstawieniem projektu uchwały.
Lista tych uwag jest załącznikiem do uchwały.

VII. ZAŁACZNIKI
- Wniosek o opracowanie planu miejscowego. pobierz (15kB) pdf

VIII. PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z póź. zm.)

metryczka


Wytworzył: Sebastian Mazur (16 września 2005)
Opublikował: Sebastian Mazur (16 września 2005, 08:00:20)

Ostatnia zmiana: Andrzej Śledzik (31 lipca 2012, 11:21:56)
Zmieniono: Zmiana treści.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4745