Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W MROCZY
ul. Pl. 1 Maja 20
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
tel. 52 38 67 410 fax. 52 38 56 241

I. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
2. Graficznie przedstawiony planowany sposób zagospodarowania terenu oraz charakterystyka zabudowy i zagospodarowania terenu
3. Załączniki wymienione we wniosku

II. OPŁATY
Opłata skarbowa:
- za wydanie decyzji wynosi 107,00 zł.

III. TERMIN ODPOWIEDZI
Do 3 miesięcy.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
- Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej - II piętro, pokój 312

V. TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

VI. UWAGI
- Z opłaty zwolnione są sprawy z zakresu budownictwa mieszkaniowego.
- Opłatę skarbową uiszcza się na konto Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy, nr konta 03 8144 0005 2004 0040 0114 0003.

VII. ZAŁĄCZNIKI
 - Wniosek o ustalenie warunków zabudowy. pobierz druk (557kB) pdf

VIII. PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póź. zm.) oraz Ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz.225, część I, pkt 8 załącznika do ustawy)

metryczka


Wytworzył: Sebastian Mazur (16 września 2005)
Opublikował: Sebastian Mazur (16 września 2005, 07:55:10)

Ostatnia zmiana: Paulina Kajzer (5 kwietnia 2024, 13:55:48)
Zmieniono: Nowy formularz wniosku.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9195