Ulga w podatku rolnym

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W MROCZY
ul. Pl. 1 Maja 20
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
tel. 52 38 67 410 fax. 52 38 56 241

I. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej.
2. Załączniki: kserokopie faktur potwierdzających poniesienie wydatków finansowych.

II. OPŁATY
- Brak.

III. TERMIN ODPOWIEDZI
- Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
- Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej - II piętro, pokój nr 312.

V. TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy.

VI. UWAGI
- Brak.

VII. ZAŁACZNIKI
- Wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej. pobierz druk (29kB) pdf

VIII. PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. Nr 94 poz. 431 z póź. zm.).

metryczka


Wytworzył: Sebastian Mazur (10 września 2005)
Opublikował: Sebastian Mazur (10 września 2005, 17:56:11)

Ostatnia zmiana: Andrzej Śledzik (31 lipca 2012, 11:25:14)
Zmieniono: Zmiana treści.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4760