2021

2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

2021

Zarządzenie Nr 021.26.2021 Dyrektora MGOPS w Mroczy z 31 grudnia 2021 roku

w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.25.2021 Dyrektora MGOPS w Mroczy z 27 grudnia 2021 roku

w sprawie wyznaczenia dnia wolnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.24.2021 Dyrektora MGOPS w Mroczy z dnia 7 grudnia 2021 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.23.2021 Dyrektora MGOPS w Mroczy z dnia 18 listopada 2021 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2021 roku oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia strona 1 [...]

Zarządzenie Nr 021.22.2021 Dyrektora MGOPS w Mroczy z dnia 26 października 2021 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu awansu wewnętrznego pracowników w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.21.2021 Dyrektora MGOPS w Mroczy z dnia 26 października 2021 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia dotyczącego powołania zespołu weryfikacji celów i zadań w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.20.2021 Dyrektora MGOPS w Mroczy z dnia 18 października 2021 roku

w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.19.2021 Dyrektora MGOPS w Mroczy z dnia 16 września 2021 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Zarządczej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr021.18.2021 Dyrektora MGOPS w Mroczy z dnia 1 września 2021 roku

w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego przyjęcia regulaminów, instrukcji, zasad i procedur dotyczących przestrzegania bezpiecznych i higienicznych zasad postępowania w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.17.2021 Dyrektora MGOPS w Mroczy z 28 lipca 2021 roku

w sprawie zmian do jednolitego rzeczowego wykazu akt w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.16.2021 Dyrektora MGOPS w Mroczy z 8 czerwca 2021 roku

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.15.2021 Dyrektora MGOPS w Mroczy z 25 maja 2021 roku

w sprawie wyznaczenia terminu egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani M.C. i K.Ż. i powołania Komisji Egzaminacyjnej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.14.2021 Dyrektora MGOPS w Mroczy z 11 maja 2021 roku

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr021.13.2021 Dyrektora MGOPS w Mroczy z 27 kwietnia 2021 roku

w sprawie ustalenia stanowisk pracy i zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za używanie przez pracowników własnej odzieży, obuwia i ekwiwalentu za pranie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.12.2021 Dyrektora MGOPS w Mroczy z 27 kwietnia 2021 roku

w sprawie wyznaczenia dnia wolnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.11.2021 Dyrektora MGOPS w Mroczy z 26 kwietnia 2021 roku

w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych [...]

Zarządzenie Nr 021.10.2021 Dyrektora MGOPS w Mroczy z dnia 8 kwietnia 2021 roku

w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia powyżej 130 000 złotych oraz Regulaminu Komisji Przetargowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy [...]

Zarządzenie 021.9.2021 Dyrektora MGOPS w Mroczy z 23 marca 2021

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zamówień Publicznych w MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie 021.8.2021 Dyrektora MGOPS w Mroczy z 23 marca 2021 roku

w sprawie określenia terenu pracy pracowników socjalnych w MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.7.2021 Dyrektora MGOPS w Mroczy z 16 marca 2021 roku

w sprawie wprowadzenia zasad bezpiecznego korzystania z poczty mailowej oraz instrukcji szyfrowania pliku w MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.6.2021 Dyrektora MGOPS w Mroczy z 3 marca 2021

w sprawie wyznaczenia terminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani X i X i powołania Komisji Egzaminacyjnej w MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie nr 021.5.2021 Dyrektora MGOPS w Mroczy z 3 marca 2021 roku

w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej dla Pani X i X i egzaminu kończącego tę służbę [...]

Zarządzenie Nr 021.4.2021 Dyrektora MGOPS w Mroczy z 26 lutego 2021 roku

w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł [...]

Zarządzenie 021.3.2021 Dyrektora MGOPS w Mroczy z 1 lutego 2021 roku

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.2.2021 Dyrektora MGOPS w Mroczy z 28 stycznia 2021 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy [...]

Zarządzenie 021.1.2021 Dyrektora MGOPS w Mroczy z 15 stycznia 2021 roku

w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego wprowadzenia harmonogramu pracy zdalnej pracowników  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy w czasie zagrożenia COVID-19 [...]

metryczka