2013

2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

2013

Zarządzenie Nr 021.21.2013 z 30 grudnia 2013

w sprawie określenia sposobu dokonywania odpisów aktualizujących należności w MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.19.2013 z 30 grudnia 2013

w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych w MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.17.2013 z 3 grudnia 2013

w sprawie zmiany godzin pracy w miesiącu grudniu 2013 roku pracowników MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.15.2013 z 20 listopada 2013

w sprawie powołania Stałej komisji likwidacyjnej środków trwałych i innych składników majątkowych w MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.13.2013 z 12 sierpnia 2013

w sprawie ustalenia instrukcji inwentaryzacyjnej dla MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.10.2013 z 29 kwietnia 2013

w sprawie stałej Komisji Przetargowej powołanej  do przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia powyżej 14 000 Euro w MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.8.2013 z 18 kwietnia 2013

w sprawie powołania komisji dla oceny dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w składnicy akt przy MGOPS w Mroczy przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie [...]

Zarządzenie Nr 021.4.2013 z dnia 18 marca 2013

w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w MGOPS w Mroczy [...]

metryczka