2018

2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

2018

Zarządzenie Nr 021.35.2018 Dyrektora MGOPS w Mroczy z 31 grudnia 2018 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.34.2018 Dyrektora MGOPS w Mroczy z 30 listopada 2018 roku

w sprawie wprowadzenia Procedury antymobbingowej w MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.33.2018 Dyrektora MGOPS w Mroczy z 30 listopada 2018 roku

w sprawie przyjęcia regulaminów, instrukcji, zasad i procedur dotyczących przestrzegania bezpiecznych i higienicznych zasad postępowania w MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie 021.32.2018 Dyrektora MGOPS w Mroczy z 30 listopada 2018 roku

w sprawie wyznaczenia dnia wolnego w MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.31.2018 Dyrektora MGOPS w Mroczy z 20 listopada 2018 roku

w sprawie powołania Zespołu powypadkowego w MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.30.2018 Dyrektora MGOPS w Mroczy z 19 listopada 2018 roku

w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.29.2018 Dyrektora MGOPS w Mroczy z 19 listopada 2018

w sprawie wzorów podpisów osób uprawnionych do podpisu dowodów księgowych w MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.28.2018 Dyrektora MGOPS w Mroczy z 15 listopada 2018

w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej środków trwałych i innych składników majątkowych w MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.26.2018 Dyrektora MGOPS w Mroczy z 25 września 2018 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2018 roku oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia [...]

Zarządzenie Nr 021.25.2018 Dyrektora MGOPS w Mroczy z dnia 25 września 2018 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzania inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia, które są w użyczeniu w MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.24.2018 Dyrektora MGOPS w Mroczy z dnia 20 września 2018 roku

w sprawie karty obiegowej rozliczania w MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.23.2018 Dyrektora MGOPS w Mroczy z dnia 19 września 2018 roku

w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego powołania zespołu weryfikacji celów i zadań w MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.22.2018 Dyrektora MGOPS w Mroczy z dnia 10 września 2018 roku

w sprawie wyznaczenia terminu egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Iwony Klateckiej i powołania Komisji Egzaminacyjnej w MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr021.21.2018 Dyrektora MGOPS w Mroczy z dnia 1 sierpnia 2018 roku

 w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych i Administratora Systemów Informatycznych w MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.20.2018 Dyrektora MGOPS W Mroczy z dnia 24 lipca 2018 roku

w sprawie wprowadzenia Polityki Antymobbingowej w MGOPS w MroczyZarządzenie [...]

Zarządzenie Nr 021.19.2018 z 5 lipca 2018 roku Dyrektora MGOPS w Mroczy

w sprawie sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej dla Pani Iwony Klateckiej i egzaminu kończącego tę służbę [...]

Zarządzenie Nr 021.18.2018 z 28 czerwca 2018 roku Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.17.2018 z 27 czerwca 2018 roku Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy

w sprawie zmiany Zarządzenia określającego zakres i szczegółowe zasady działania Asystenta Rodziny zatrudnionego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.16.2018 z 26 czerwca 2018 roku Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy

w sprawie Powołania Zakładowej Komisji Socjalnej W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.15.2018 z 20 czerwca 2018 roku Dyrektora MGOPS w Mroczy

w sprawie wprowadzenia zmian do jednolitego rzeczowego wykazu akt w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.14.2018 z 30 maja 2018 roku Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy

w sprawie zmiany Zarządzenia wyznaczającego termin egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Małgorzaty Płoszaj i powołania Komisji Egzaminacyjnej w Miejsko-Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.13.2018 z 28 maja 2018 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy

 w sprawie wprowadzenia Procedur postępowania z trudnym klientem oraz w sytuacjach zagrożenia agresją ze strony klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.12.2018 z 24 maja 2018 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy

w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy [...]

Zarządzenie nr 021.11.2018 z 22 maja 2018 Dyrektora MGOPS w Mroczy

 w sprawie  zmiany Regulaminu Wynagradzania w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.10.2018 z 18 maja 2018 roku

w sprawie  Regulaminu Funkcjonowania Monitoringu Wizyjnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.9.2018 z 7 maja 2018 roku

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy [...]

Zarządzenie 021.8.2018 z 11 kwietnia 2018 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy [...]

Zarządzenie Dyrektora MGOPS w Mroczy Nr 021.7.2018 z dnia 19 lutego 2018 roku

w sprawie wyznaczenia terminu egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Małgorzaty Płoszaj i powołania Komisji Egzaminacyjnej w MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie Dyrektora MGOPS w Mroczy Nr 021.6.2018 z 19 lutego 2018 roku

w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej dla Pani Małgorzaty Płoszaj i egzaminu kończącego tę służbę [...]

Zarządzenie Nr021.5.2018 z 19 lutego 2018 roku

w sprawie określenia terenu pracy pracowników socjalnych w MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.4.2018 Dyrektora MGOPS w Mroczy z dnia 5 lutego 2018 roku

w sprawie ustalenia rozkładu dni wolnych w MGOPS w Mroczy w 2018 roku [...]

Zarządzenie 021.3.2018 z 1 lutego 2018 roku

w sprawie określenia terenu pracy pracowników socjalnych w MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie 021.2.2018 z 4 stycznia 2018

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.1.2018 z dnia 2 stycznia 2018 roku

 w sprawie zmiany Zarządzenia dotyczącego wdrożenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy [...]

metryczka