2020

2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

2020

Zarządzenie Nr 021.18.2020 Dyrektora MGOPS w Mroczy z dnia 23 grudnia 2020 roku

w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego wprowadzenia harmonogramu pracy zdalnej pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy w czasie zagrożenia COVID-19 [...]

Zarządzenie Nr 021.17.2020 Dyrektora MGOPS w Mroczy z 7 grudnia 2020 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy str. 1 [...]

Zarządzenie Nr021.16.2020 Dyrektora MGOPS w Mroczy z 27 listopada 2020 roku

w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.15.2020 Dyrektora MGOPS w Mroczy z dnia 25 listopada 2020 roku

w sprawie zmiany zarządzenie dotyczącego wprowadzenia harmonogramu pracy zdalnej pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy w czasie zagrożenia COVID-19 [...]

Zarządzenie Nr 021.14.2020 Dyrektora MGOPS w Mroczy z 25 listopada 2020 roku

w sprawie wprowadzenia procedur zwiększających bezpieczeństwo pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy w biurze, jako kompleksowe działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego [...]

Zarządzenie Nr 021.13.2020 Dyrektora MGOPS w Mroczy z dnia 17 listopada 2020 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2020 roku oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia [...]

Zarządzenie Nr 021.12.2020 Dyrektora MGOPS w Mroczy z 26 października 2020 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.11.2020 Dyrektora MGOPS w Mroczy z 26 października 2020 roku

w sprawie wprowadzenia harmonogramu pracy zdalnej pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy w czasie zagrożenia COVID-19 [...]

Zarządzenie Nr 021.10.2020 Dyrektora MGOPS w Mroczy z 30 września 2020 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.9.2020 Dyrektora MGOPS w Mroczy z 17 września 2020 roku

w sprawie aktualizacji Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych [...]

Zarządzenie Nr 021.8.2020 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy z dnia 20 lipca 2020 roku

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości zadań finansowanych z wykorzystaniem środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 [...]

Zarządzenie Nr 021.7.2020 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy z dnia 26 maja 2020 roku

w sprawie zasad przydziału napojów dla pracowników zatrudnionych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.6.2020 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy z dnia 26 maja 2020 roku

w sprawie wyznaczenia dnia wolnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.5.2020 Dyrektora MGOPS w Mroczy z dnia 18 maja 2020 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w działalności w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy poprzez czasowe ograniczenie przyjmowania interesantów [...]

Zarządzenie Nr 021.4.2020 Dyrektora MGOPS w Mroczy z 30 kwietnia 2020r.

w sprawie zmiany harmonogramu pracy pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy w czasie zagrożenia COVID-19 [...]

Zarządzenie Nr 021.3.2020 Dyrektora MGOPS w Mroczy z dnia 30 marca 2020 roku

w sprawie wprowadzenia harmonogramu pracy pracowników MGOPS w Mroczy w czasie zagrożenia COVID-19 [...]

Zarządzenie Nr 021.2.2020 Dyrektora MGOPS w Mroczy z 14 marca 2020 roku

 w sprawie wprowadzenia zmian w działalności w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy poprzez czasowe ograniczenie przyjmowanie interesantów [...]

Zarządzenie Nr 021.1.2020 Dyrektora MGOPS w Mroczy z 8 stycznia 2020 roku

w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad (polityka) rachunkowości w MGOPS w Mroczy [...]

metryczka