2014

2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

2014

Zarządzenie Nr 021.20.2014 z dnia 30 grudnia 2014

w sprawie wprowadzenia zmian do jednolitego rzeczowego wykazu akt w MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.16.2014 z dnia 10 września 2014

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 021.15.2013 Dyrektora MGOPS w Mroczy w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej środków trwałych i innych składników majątkowych w MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.8.2014 z dnia 24 lutego 2014

w sprawie przestrzegania zasad bhp w MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.7.2014 z dnia 31 stycznia 2014

w sprawie upoważnienia do wystawiania dokumentów finansowych w MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.5.2014 z dnia 27 stycznia 2014

w sprawie zmiany procedur zadań w MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.4.2014 z dnia 27 stycznia 2014

w sprawie wprowadzenia zestawienia miesięcznych usług opiekuńczych [...]

Zarządzenie Nr 021.3.2014 z 24 stycznia 2014

w sprawie alimentacji rodzinnej i kontraktów socjalnych [...]

Zarządzenie nr 021.1.2014 z dnia 1.01.2014

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 021.20.2013 z dnia 30.12.2013 [...]

metryczka