2015

2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

2015

Zarządzenie Nr 021.18.2015 z dnia 26 listopada 2015

w sprawie powołania zespołu weryfikacji celów i zadań w MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.16.2015 z dnia 25 listopada 2015

w sprawie wprowadzenia Polityki Zarządzania Ryzykiem [...]

Zarządzenie Nr 021.15.2015 z dnia 25 listopada 2015

w sprawie wprowadzenia zmian do jednolitego rzeczowego wykazu akt w MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenia Nr 021.14.2015 z dnia 24 listopada 2015

w sprawie wprowadzenia w MGOPS w Mroczy Regulaminu określającego sposób przeprowadzania służby przygotowawczej oraz egzaminu kończącego tę służbę [...]

Zarządzenie nr 021.13.2015 z dnia 24 listopada 2015

w sprawie wprowadzenia w MGOPS w Mroczy Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze [...]

Zarządzenie Nr 021.10.2015 z dnia 17 listopada 2015

w sprawie Regulaminu Zamówień Publicznych, powołania stałej Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia powyżej 30 000 Euro oraz Regulaminu Komisji Przetargowej MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.12.2015 z dnia 24 listopada 2015

w sprawie wprowadzenia w MGOPS w Mroczy kodeksu etyki pracowników MGOPS [...]

Zarządzenie Nr 021.8.2015 z dnia 13 sierpnia 2015

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych [...]

Zarządzenie Nr 021.7.2015 z dnia 11 sierpnia 2015

w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, mniejszej wartości w MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.6.2015 z dnia 4 sierpnia 2015

w sprawie obiegowego rozliczenia w MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.5a.2015 z dnia 08 czerwca 2015

w sprawie limitów kwot comiesięcznych z telefonów służbowych w MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.4.2015 z dnia 23 kwietnia 2015

w sprawie wdrożenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych w MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.3.2015 z dnia 27 marca 2015

w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych, mniejszej wartości w MGOPS w Mroczy [...]

metryczka