Zgłoszenie zgonu

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W MROCZY
ul. Pl. 1 Maja 20
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
tel. 52 38 67 410 fax. 52 38 56 241

I. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Karta zgonu wydana przez lekarza.
2. Dowód osobisty osoby zmarłej.
3. dowód osobisty współmałżonka (jeżeli osoba zmarła była żonata lub zamężna).
II. OPŁATY

- Brak.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
- Niezwłocznie.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
- Urząd Stanu Cywilnego - I piętro, pokój nr 204a.

V. TRYB ODWOŁAWCZY
Zażalenie do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy
.

VI. UWAGI
1. Zgon należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu w urzędzie stanu cywilnego  dla miejsca tego zdarzenia. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin do chwili zgonu.
2. Do zgłoszenia zgonu są zobowiązane następujące osoby:
- małżonek lub dzieci zmarłego;
- najbliżsi krewni lub powinowaci;
- osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon;
- osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o tym przekonały;
- administrator domu, w którym nastąpił zgon;
- szpital lub zakład, jeżeli zgon nastąpił w szpitalu lub inny zakładzie.

VII. ZAŁĄCZNIKI
Brak

VIII. PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r. Nr 36 poz. 180 z póź. zm). oraz Ustawa  z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9 poz. 59 z póź. zm.) oraz Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.).

metryczka


Wytworzył: Sebastian Mazur (3 września 2005)
Opublikował: Sebastian Mazur (3 września 2005, 11:36:20)

Ostatnia zmiana: Andrzej Śledzik (31 lipca 2012, 11:31:44)
Zmieniono: Zmiana treści.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6577