Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem USC

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W MROCZY
ul. Pl. 1 Maja 20
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
tel. 52 38 67 410 fax. 52 38 56 241

I. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Dokument stwierdzający tożsamość – dowód osobisty, paszport – do wglądu.
2. Odpisy skrócone aktów urodzenia dla osób urodzonych poza Gminą Mrocza.

Dodatkowo:
1. Odpis skrócony aktu małżeństwa – z adnotacją o rozwodzie (osoba rozwiedziona).
2. Odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka – (wdowa, wdowiec).
3. Prawomocne postanowienie sądu rodzinnego zezwalające na zawarcie małżeństwa (osoby, które nie ukończyły 18 roku życia).

II. OPŁATY
Opłata skarbowa:
- Od sporządzenia aktu małżeństwa – 84,00 zł.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

- Przyjęcie zapewnień – niezwłocznie.
- Pozostałe sprawy zgodnie z ustalonym terminem.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
- Urząd Stanu Cywilnego - I piętro, pokój nr 204a.

V. TRYB ODWOŁAWCZY
Zażalenie do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy.

VI. UWAGI
Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński w USC w Mroczy zobowiązane są do osobistego stawiennictwa, co najmniej 30 dni przed zawarciem małżeństwa z wymaganymi dokumentami celem złożenia pisemnych zapewnień, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Opłatę skarbową uiszcza się na konto Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy, nr konta 03 8144 0005 2004 0040 0114 0003.

VII. ZAŁĄCZNIKI
Brak

VIII. PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r. Nr 36 poz. 180 z późn. zm). oraz Ustawa  z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9 poz. 59 z późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.).

metryczka


Wytworzył: Sebastian Mazur (31 sierpnia 2005)
Opublikował: Sebastian Mazur (31 sierpnia 2005, 20:49:27)

Ostatnia zmiana: Andrzej Śledzik (31 lipca 2012, 11:31:03)
Zmieniono: Zmiana treści.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7400