Urząd Stanu Cywilnego

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należą sprawy przewidziane w Prawie o aktach stanu
cywilnego, Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym a w szczególności:
1) załatwianie spraw związanych z zawieraniem małżeństw i małżeństw konkordatowych,
2) prowadzenie spraw związanych z rejestracją urodzeń i zgonów,
3) wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego,
4) zapewnienie uroczystych form rejestracji stanu cywilnego,
5) wydawanie decyzji administracyjnych na podstawie Kodeksu Postępowania
Administracyjnego w oparciu o prawo o aktach stanu cywilnego oraz Kodeks Rodzinny i
Opiekuńczy,
6) prowadzenie ksiąg stanu cywilnego i ich przechowywanie,
7) przekazywanie ksiąg stanu cywilnego do archiwum państwowego,
8) współpraca z innymi Urzędami Stanu Cywilnego, kościołami i związkami wyznaniowymi,
ewidencją ludności, oraz instytucjami w zakresie rejestracji stanu cywilnego,
9) sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej,
10) ustanawianie pełnomocnika w sprawach o przysposobienie.

metryczka


Wytworzył: Sebastian Mazur (9 sierpnia 2005)
Opublikował: Sebastian Mazur (9 sierpnia 2005, 08:21:20)

Ostatnia zmiana: Rafał Kowalkowski (2 listopada 2012, 10:59:42)
Zmieniono: Zmiany w kompetencjach referatu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7992