Zgłoszenie urodzenia noworodka

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W MROCZY
ul. Pl. 1 Maja 20
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
tel. 52 38 67 410 fax. 52 38 56 241

I. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Dowody osobiste rodziców.
2. Zgłoszenie urodzenia noworodka wystawione przez służbę zdrowia.
3. Odpis skrócony aktu małżeństwa – jeśli rodzice są małżeństwem (nie jest konieczny jeśli małżeństwo zostało zawarte w Mroczy).
4. Odpis skrócony aktu urodzenia – w przypadku, gdy dziecko urodziła osoba niebędąca w związku małżeńskim.

II. OPŁATY
- Brak.

III. TERMIN ZAŁATWIENIE SPRAWY

- Niezwłocznie.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
- Urząd Stanu Cywilnego - I piętro, pokój nr 204a.

V. TRYB ODWOŁAWCZY
Zażalenie do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy.

VI. UWAGI
1. Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia urodzenia w urzędzie stanu cywilnego dla miejsca tego zdarzenia. Jeżeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 3 dni.
2. Do zgłoszenia urodzenia dziecka są zobowiązani, w kolejności:
- ojciec;
- lekarz lub położna albo inna osoba obecna przy porodzie;
- matka – jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala;
- szpital lub zakład – jeżeli urodzenie dziecka nastąpiło w szpitalu lub innym zakładzie.

VII. ZAŁĄCZNIKI
Brak

VIII. PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 1986 r. Nr 36 poz. 180 z póź. zm). oraz ustawa  z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Dz 1964 r. Nr 9 poz. 59 z póź. zm.) oraz Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z późń. zm.).

metryczka


Wytworzył: Sebastian Mazur (31 sierpnia 2005)
Opublikował: Sebastian Mazur (31 sierpnia 2005, 20:45:27)

Ostatnia zmiana: Andrzej Śledzik (31 lipca 2012, 11:29:36)
Zmieniono: Zmiana treści.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4710