Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia


Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami  innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Kalinowski (1 lipca 2013)
Opublikował: Sebastian Kemnitz (1 października 2021, 13:23:35)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Kalinowski (6 października 2021, 08:31:06)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1538