Informacje

Informacje

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROLNIKÓW

Informacja przekazana przez ZGK w Mroczy Sp. z o.o. dotycząca rolników przekazujących folię rolniczą do PSZOK w Ostrowie. [...]

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW

Informacje jakie odpady, gdzie należy wrzucać [...]

USŁUGA DODATKOWA

W związku z wprowadzeniem ograniczeń w ilościach poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych odbieranych z terenu nieruchomości lub przyjmowanych w PSZOK w ramach ponoszonej przez właścicieli nieruchomości opłat za gospodarowanie odpadami [...]

Zmiany od 1 stycznia 2017 roku

Objęcie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości „niezamieszkałych”Nowy rok niesie zmiany również w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Mrocza. Rada Miejska podjęła decyzję, uchwałą nr XXII/195/2016 [...]

Informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mrocza

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) opublikowano informacje dotyczące gospodarki odpadami [...]

metryczka