DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI


SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELi NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ:

1. ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY - 
składa Właściciel nieruchomości, który kompostuje bioodpady, stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku:
wersja edytowalna

2. ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY - składa Właściciel nieruchomości, który nie kompostuje bioodpów, stanowiących odpady komunalne w przydomowym kompostowniku:
wersja edytowalna

3. NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE - składa Właściciel nieruchomości, który prowadzi działalność gospodarczą:
wersja edytowalna

4. ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE:
wersja edytowalna

Załączniki do deklaracji:

Załącznik Z1 - składany wraz z deklaracją jeżeli występuje więcej niż dwóch Współwłaścicieli nieruchomości,

Załącznik Z2 - dot. nieruchomości ZAMIESZKANYCH, składany wraz z deklaracją jeżeli w nieruchomości występuje więcej niż jeden lokal zamieszkany,
wersja edytowalna

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Kalinowski (22 grudnia 2016)
Opublikował: Krzysztof Kalinowski (22 grudnia 2016, 13:54:22)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Kalinowski (23 lutego 2022, 13:55:54)
Zmieniono: Aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6497