PSZOK

Lokalizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - Ostrowo, 89-115 Mrocza
Znajduje się on na terenie gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ostrowie. 

Zarządcą PSZOK jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o. z siedzibą ul. Łobżenicka 11A, 89-115 Mrocza,  tel. (52) 3856-357

PSZOK jest czynny w następujących dniach i godzinach:Do PSZOK-a może dostarczyć każdy mieszkaniec gminy Mrocza odpady selektywnie zebrane takie jak:
- papier, tekturę i opakowania z papieru i tektury,
- tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych,
- metale i opakowania z metali,
- szkło oraz opakowania szklane,
- odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
- odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
- przeterminowane leki,
odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we
krwi, w szczególności igły i strzykawki,
- chemikalia,
- zużyte opony,
- zużyte baterie i akumulatory,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- meble i odpady wielkogabarytowe,
- folie po kiszonkach,
- worki po nawozach,
- tekstylia i odzież.


metryczka


Wytworzył: Krzysztof Kalinowski (2 stycznia 2014)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (3 stycznia 2014, 07:09:28)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Kalinowski (10 listopada 2021, 08:37:34)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8246