Wydanie zaświadczenia w sprawach podatkowych

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W MROCZY
ul. Pl. 1 Maja 20
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
tel. 52 38 67 410 fax. 52 38 56 241

I. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia

II. OPŁATY
Opłata skarbowa:
- zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości – 21 zł,
- zaświadczenie o dochodach z gospodarstwa, o powierzchni gospodarstwa rolnego – 17 zł

III. TERMIN ODPOWIEDZI
- Do 7 dni

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Referat Finansowo - Budżetowy - parter, pokój 101.

V. TRYB ODWOŁAWCZY
Brak

VI. UWAGI
Opłaty dokonuje się w Banku Spółdzielczym Koronowo O/Mrocza na konto Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy, nr konta 03 8144 0005 2004 0040 0114 0003.

Nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia w sprawach:

alimentacyjnych, ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, świadczeń socjalnych, załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej, nauki, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej, ochrony zdrowia, budownictwa mieszkaniowego, płatności bezpośrednich dla producentów rolnych oraz wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. , poz. 783 ze zm.).

VII. ZAŁACZNIKI
- Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach z gospodarstwa pobierz druk (11kB) pdf

- Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach pobierz wniosek (22kB) plik

VIII. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 201 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z póź. zm.)

metryczka


Wytworzył: Sebastian Mazur (3 września 2005)
Opublikował: Sebastian Mazur (3 września 2005, 16:55:24)

Ostatnia zmiana: Dorota Kozłowska-Janiak (7 maja 2018, 15:04:51)
Zmieniono: dodanie druku wniosku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5358