2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek na terenie Gminy Mrocza z dnia 13 lipca 2012r.


Mrocza, z dnia13.07.2012 r.
Znak sprawy: RI.6722.01.2012
 
 
OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek numer 36/11, 35, 23/1 we wsi Rościmin na terenie gminy Mrocza.
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Mroczy uchwały nr XXIII/182/2012 z dnia 25 maja 2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek numer 36/11, 35, 23/1 we wsi Rościmin na terenie gminy Mrocza.
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mrocza, ul. Plac 1-go Maja 20, 89- 115 Mrocza, w terminie do dnia 08.08.2012 r.
 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
 
 
 
Burmistrz
Miasta i Gminy Mrocza
Leszek Klesiński

metryczka


Wytworzył: Daniel Kończak (13 lipca 2012)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (13 lipca 2012, 13:45:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1781