2012

2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

2012

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek na terenie Gminy Mrocza z dnia 13 lipca 2012r.

Mrocza, z dnia13.07.2012 r. Znak sprawy: RI.6722.01.2012     OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek numer 36/11, 35, 23/1 we wsi Rościmin na [...]

metryczka