2011

2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

2011

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy o przyjęciu Uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 1230 położonej w miejscowości Mrocza

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MROCZA   Na podstawie art. 43 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz ocenach oddziaływania na środowisko   [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy o przyjęciu Uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 1305 położonej w miejscowości Mrocza

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MROCZA   Na podstawie art. 43 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz ocenach oddziaływania na środowisko   [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy o przyjęciu Uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 512/1 i 512/5 położonych w miejscowości Wiele

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MROCZA   Na podstawie art. 43 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz ocenach oddziaływania na środowisko   [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy o przyjęciu Uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 431/6 położonej w miejscowości Mrocza

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MROCZA              Na podstawie art. 43 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy o przyjęciu Uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 236 i 238 położonych w miejscowości Ostrowo

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MROCZA   Na podstawie art. 43 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz ocenach oddziaływania na środowisko   [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy o przyjęciu Uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 198/17 położonej w miejscowości Drzewianowo

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MROCZA   Na podstawie art. 43 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy o przyjęciu Uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 125/1 do 125/5 położonej w miejscowości Drzewianowo

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MROCZA   Na podstawie art. 43 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz ocenach oddziaływania na środowisko   [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy o przyjęciu Uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 81/5 położonej w miejscowości Matyldzin

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MROCZA   Na podstawie art. 43 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz ocenach oddziaływania na środowisko   [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy o przyjęciu Uchwaływ sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 59/3 położonej w miejscowości Rościmin

  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MROCZA   Na podstawie art. 43 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz ocenach oddziaływania na [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowe lini kablowej

Znak sprawy: RI.6730.42.2011 OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA MIASTA I GMINY MROCZA z dnia 11 kwietnia 2011 r.   Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 335 położonej w miejscowości Wiele z dnia 11 marca 2011r.

Mrocza, dnia 2011-03-11 r. obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 335 położonej w miejscowości Wiele. Na podstawie art. 17 pkt 10 [...]

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przyjęciu miejscowych planów zagopsodarowania przestrzennego i możliwościach zapoznania sie z ich treścią z dnia 2 marca 2011r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MROCZA _______________________________________________   o przyjęciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i możliwościach zapoznania się z ich [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie lini energetycznej z dnia 28 lutego 2011r.

Znak sprawy: RI 6731-1/2011 OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA MIASTA I GMINY MROCZA z dnia 28 lutego 2011 r.   Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestreznnego terenu działki nr 355 położonej w miejscowości Wiele z dnia 17 lutego 2011r.

Obwieszczenie (tablica ogłoszeń urzędu + tablica ogłoszeń sołectw + internet)     o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 355 położonej [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 04 lutego 2011

Mrocza, 2011-02-04  BURMISTRZ  MIASTA I GMINY                   MROCZA              RI [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z dnia 24 stycznia 2011r.

  OBWIESZCZENIE  o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów: 1.     działki nr 1230 w Mroczy, 2.     działki nr 431/6 w [...]

metryczka