2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy o przyjęciu Uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 1305 położonej w miejscowości Mrocza

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MROCZA
 

Na podstawie art. 43 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz ocenach oddziaływania na środowisko   (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), informuję o przyjęciu Uchwały Nr VIII/68/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 1305 położonej w miejscowości Mrocza, dla którego przeprowadzono postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią, a także z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 oraz
z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy.
Do czasu wejścia w życie uchwalonego planu, co nastąpi po upływie 30 dni od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, wglądu w w/w dokumenty, tj. uchwałę z załącznikami oraz uzasadnienie i podsumowanie, będzie można dokonać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mroczy , Plac 1 Maja 20, 89-115 Mrocza.
Z chwilą wejścia w życie uchwalonego planu, w/w dokumenty dostępne będą w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mroczy, Plac 1 Maja 20, 89-115 Mrocza oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mroczy.
 
 
                                                    Burmistrz
                                                 Miasta i Gminy Mrocza
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (12 maja 2011)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (13 maja 2011, 13:08:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1876