2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowe lini kablowej

Znak sprawy: RI.6730.42.2011

OBWIESZCZENIE
 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MROCZA
z dnia 11 kwietnia 2011 r.

 
Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm), oraz na podstawie art. 53 pkt. 1 i art. 52 pkt. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku ENEA Operator Sp. z o.o., Rejon Dystrybucji Nakło ul. Nowa 41A, 89-100 Nakło nad Notecią - w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo - pomiarowym od stacji transformatorowej do działki 101/2 w Koziej Górze. 
Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje działki o następującym nr ewid. 98, 101/7, 105 - obręb geodezyjny Kosowo
Na podstawie art. 10 K.P.A., zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mrocza, pokój nr 312 w terminie 21 dni od daty zawieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
 
 
BURMISTRZ MIASTA I GMINY MROCZA
                                                                                   
                                                                                            

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (11 kwietnia 2011)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (26 kwietnia 2011, 14:50:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1725