2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o wydaniu postanowienia w sprawie wydania studni głębinowej z dnia 27 października 2010r.

RI.BUA 7331-58/2010

                       
OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY  MROCZA
z dnia 27 października 2010 r.
Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 78 poz. 682) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)

 - zawiadamia się strony postępowania administracyjnego o wydaniu postanowień w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego polegającej na wykonaniu studni głębinowej nr 5Q o głębokości h=52,5 m i zasobach eksploatacyjnych w wielkości Q=60,0 m3/h przy depresji s=2,5 m, na ujęciu wód podziemnych, na dz. nr ewid. 433/11 zlokalizowanej przy ul. Łobżenickiej w Mroczy.
 
1.    Wojewoda Kujawsko-Pomorski Wydział Rozwoju Regionalnego
ul. Konarskiego 1-3  85-020 Bydgoszcz
(postanowienie znak : WI.III.EG.7047-366/10 z dnia 12-10-2010 r.)
2.    Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
pl. Teatralny 2  87-100 Toruń
(postanowienie znak : 239/CP/2010 z dnia 06-10-2010 r.)
3.    Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
Biuro Terenowe w Nakle n/Not. ul. Długa 35  89-100 Nakło n/Not.
(postanowienie znak : TEK 7323/BTN/1030/2010 z dnia 15-10-2010 r.)
4.    Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Młyńska 6  89-100 Nakło n/Not.
(postanowienie znak : ZDP-420-157/10 z dnia 06-10-2010 r.)

Na podstawie art. 10 K.P.A., zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mrocza, pokój nr 312 w terminie 21 dni od daty zawieszenia niniejszego obwieszczenia.
                                                                                                                            Burmistrz       
Miasta i Gminy Mrocza

/Wiesław Gozdek/  


metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (27 października 2010)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (27 października 2010, 13:40:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1293