2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego działek zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Mrocza

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego działek zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Mrocza.


   Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu w dniu 30.06.2009r. przez Radę Miejską w Mroczy uchwały nr XLII/58/06 z dnia 21.07.2006, nr XLII/59/06 z dnia 21.07.2006 oraz nr XXXVII/13/06 z dnia 27.01.2006 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów:
1) działki nr 1230 w Mroczy (zał. nr 1a, 1b),
2) działki nr 431/6 w Mroczy (zał. nr 2a, 2b),
3) działki nr 125/1 do 125/5 w Drzewianowie (zał. nr 3a, 3b),
4) działki nr 198/17 w Drzewianowie (zał. nr 4a, 4b),
5) działki nr 1305 w Mroczy (zał. nr 5a, 5b),
6) działki nr 236 i 238 w Ostrowie (zał. nr 6a, 6b),
7) działki nr 81/5 w Matyldzinie (zał. nr 7a, 7b).

  Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy, pl. 1 Maja 20,  89-115 Mrocza w terminie do dnia 25 stycznia 2009r.
  Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (17 grudnia 2009)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (29 grudnia 2009, 08:03:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1886