Zasady


ZASADY
ZACHOWANIA SIĘ LUDNOŚCI W SYTUACJACH
NADZWYCZAJNYCH ZAGROŻEŃ

I.NA SYGNAŁ ALARMU O KLĘSKACH ŻYWIOŁOWYCH I ZAGROŻENIU ŚRODOWISKA:               

1. Nie zbliżać się do rejonu katastrofy lub awarii.                   
2. Przebywając na terenie otwartym: 
    - opuścić zagrożony rejon stosując się do poleceń zawartych w komunikatach radiowych 
       lub przekazywanych przez ruchome środki nagłośniające.
3. Przebywając w obiektach (mieszkanie, biuro, sklep) lub samochodach
    ( z radioodbiornikiem):

    - włączyć odbiornik radiowy na pasmo jednej z lokalnych rozgłośni;
    - wysłuchać nadanych komunikatów i zasad postępowania w zaistniałej sytuacji;
    - bezwzględnie zastosować się do przekazanych poleceń.

II.W PRZYPADKU WYCZUCIA ZAPACHU ŚRODKÓW TOKSYCZNYCH LUB NA SYGNAŁ ALARMU O SKAŻENIACH: 

 1. Przebywając na terenie otwartym:
     - zwrócić uwagę na kierunek wiatru (obserwować unoszące się dymy lub pary);
     - opuścić zagrożony teren lub rejon (prostopadle do kierunku wiatru)
     albo
     - udać się do najbliższych budynków mieszkalnych lub publicznych, gdzie się         schronić (najlepiej na wyższych kondygnacjach).
 2. Przebywając w pomieszczeniach (mieszkaniach):
     - pozostać w nich, zamknąć i uszczelnić mokrym papierem lub szmatami drzwi, okna
        i otwory wentylacyjne;
     - włączyć odbiornik radiowy na pasmo jednej z lokalnych rozgłośni i zastosować się do
        przekazywanych komunikatów i poleceń mogą one być przekazywane również przez 
        inne urządzenia);
     - do ochrony dróg oddechowych stosować zwilżoną w wodzie lub wodnym roztworze   
        sody oczyszczonej chusteczkę, tampon, ręcznik itp.;
     - wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne (oprócz radia) oraz ugasić wszystkie   
        płomienie;
     - zachować spokój, podporządkować się zaleceniom władz administracyjnych.
 3. Przebywając w obiektach użyteczności publicznej (zakładzie pracy):
     - stosować się do poleceń kierownictwa, które działa zgodnie z ustaleniami zawartymi        w pkt. 2 i obowiązującą instrukcją.

      
              PO SYGNALE ODWOŁANIA ALARMU:

           - przewietrzyć pomieszczenia;   
           - przystąpić do udzielania pomocy poszkodowanym;
           - w ciężkich przypadkach porażeń wzywać (oczekiwać) pomocy z zewnątrz;
           - w miarę możliwości, włączyć się do prowadzonej akcji ratunkowej.
     

metryczka


Wytworzył: Stanisław Paradowski (21 marca 2008)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (25 marca 2008, 14:02:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5649