Ogłoszenia

Ogłoszenia

Powiatowy program pod nazwą "Bezpieczny Powiat Nakielski"

Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2019-2021 pod nazwą "Bezpieczny Powiat Nakielski" [...]

Informacja w sprawie opublikowania uchwały Nr XIV/119/2015 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 23 grudnia 2015r.

Informacja w sprawie opublikowania uchwały Nr XIV/119/2015 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na [...]

3. Ogłoszenie Gminnego Centrum Reagowania

Straty  w  I  półroczu  2011 roku  spowodowane   ujemnymi  skutkami przezimowania, przymrozkami wiosennymi, deszczami nawalnymi  oraz suszą, gdzie do tut. Urzędu   wpłynęły  [...]

2. Informacja Gminnego Zespołu Reagowania w Mroczy - Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla hodowców drobiu

WytyczneGłównego Lekarza Weterynariidla hodowców drobiu Głównym źródłem zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt (drobiu) są dzikie ptaki, będącebezobjawowymi nosicielami wirusa grypy ptaków.Objawy kliniczne  grypy ptaków u [...]

1. Informacja Gminnego Zespołu Reagowania w Mroczy - Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla obywateli

Chcesz się ustrzec ptasiej grypy?Stosuj się do poniższych zaleceń Spożywaj   mięso drobiowe,  przetwory drobiarskie i jaja  poddane odpowiedniej obróbce cieplnej w temperaturze minimum 70°c, Myj dokładnie z [...]

metryczka