Dostęp do informacji publicznej DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2014, poz. 782). 

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).


Wniosek- dostęp do informacji publicznej (31kB) word


Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej

Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna). Prawo do informacji publicznej podlega również ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. 

metryczka


Wytworzył: Hanna Polewczyńska (22 stycznia 2015)
Opublikował: Katarzyna (22 stycznia 2015, 11:52:19)

Ostatnia zmiana: Katarzyna (22 stycznia 2015, 11:58:52)
Zmieniono: dodano załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1844