Funkcjonujące regulaminy

Funkcjonujące regulaminy

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie Nr 021.07.2015 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczyz dnia 25.09.2015r. w sprawie zmiany i opracowania tekstu jednolitego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w [...]

Regulamin udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

Regulamin udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro wprowadzony Zarządzeniem Nr 021.02.2014 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 16 kwietnia 2014r. w [...]

Regulamin przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych

Regulamin przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych wprowadzony Zarządzeniem Nr 021.06.2014 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 01 września 2014r. w sprawie Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny [...]

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Mroczy

Zarządzenie Nr 021.05.2018 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 24.05.2018r. zmieniające zarządzenie Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników zatrudnionych w [...]

Regulamin organizacyjny

Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr 0161/05/2013 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy. [...]

metryczka