Funkcjonujące regulaminy

Funkcjonujące regulaminy

Regulamin wyboru przedstawiciela pracowników

Zarządzenie Nr 021.10.2020 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 5.10.2020r. w sprawie wprowadzenie Regulaminu wyboru Przedstawiciela Pracowników na potrzeby współdziałania z Pracodawcą w GZOO w Mroczy. [...]

Regulamin udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

Regulamin udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro wprowadzony Zarządzeniem Nr 021.02.2014 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 16 kwietnia 2014r. w [...]

Regulamin przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych

Regulamin przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych wprowadzony Zarządzeniem Nr 021.06.2014 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 01 września 2014r. w sprawie Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny [...]

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Mroczy

ZMIANY REGULAMINU WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W GZOO W MROCZYPONIŻSZE ZARZĄDZENIA ZOSTAŁY UCHYLONE ZARZĄDZENIEM NR 021.8.2017 Z DNIA 11.12.2017R. Zarządzenie nr 021.4.2016 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy [...]

Regulamin organizacyjny

Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr 0161/05/2013 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy. [...]

metryczka