2003

2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

2003

7. Wieloletni Program Kanalizacji Sanitarnej Miasta i Gminy Mrocza

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XI/9/128/03 z dnia 12 września 2003 r. Zmiana 1Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XX/11/226/04 z dnia 28 czerwca 2004 r. [...]

6. Program w zakresie Sportu i Rekreacji w Mieście i Gminie Mrocza na lata 2003 - 2010

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XI/2/121/03 z dnia 12 września 2003 r. [...]

5. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji dróg, ulic i chodników na terenie Miasta i Gminy Mrocza na lata 2003 - 2010

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr X/3/111/03 z dnia 1 sierpnia 2003 r. Zmiana 1Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XI/10/129/03 z dnia 12 września 2003 r. Zmiana 2Na podstawie [...]

4. Program Rozwoju KUltury w Gminie Mrocza na lata 2003-2006

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr VIII/9/72/03 z dnia 30maja 2003 r. [...]

3. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych dla Miasta i Gminy Mrocza na lata 2003 - 2012

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr VII/17/82/03 z dnia 25 kwietnia 2003 r. [...]

2. Program Działania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy na lata 2003-2006

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr VII/3/68/03 z dnia 25 kwietnia 2003 r. [...]

1. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Mrocza na rok 2003

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr V/1/38/03 z dnia 21 lutego 2003 r. [...]

metryczka